Instagram did not return a 200.

KEMIKALIEKLOK

Kemikalieklok har sedan starten 2016 väglett kommuner och utbildat pedagoger, i att ha ett klokt perspektiv på kemikalier. Vi brinner för alla barns rätt till en giftfri tillvaro, och deras förbättrade miljö är vårt starkaste mått på framgång.

Vägledda kommuner
+
Utbildade pedagoger
+
Berörda barn
×

Kundvagn